Symulacja wyborów w Zespole Szkół

Symulacja wyborów w Zespole Szkół30 października 2014 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II odbyła się symulacja wyborów samorządowych. To pierwsze działanie w projekcie "Jak działa moja Gmina?" realizowane w ramach programu "Obywatele dla demokracji". Projekt jest finansowany z Funduszy EOG przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, przy współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

 

Głównym celem warsztatów była popularyzacja udziału młodzieży w wyborach, a także zapoznanie ich z zasadami kampanii wyborczej oraz odwzorowanie całego procesu wyborczego – od tworzenia prawa wyborczego, poprzez rejestrację kandydatów, kampanię wyborczą, głosowanie, liczenie głosów po ogłoszenie wyników.

Symulacja została przeprowadzona przez trenerki i wolontariuszki z Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie.

Po krótkim wprowadzeniu na temat podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, młodzież otrzymała fikcyjne dowody osobiste. Od tego momentu, stali się na pięć godzin,obywatelami gminy Gminowo. Uczniowie podzielili się na grupy składające się z komitetów wyborczych, komisji wyborczej oraz grupy dziennikarzy. Komisja wyborcza przygotowała i przedstawiła: zasady etyki wyborczej, zasady głosowania oraz nazwiska kandydatów na burmistrza. Komitety prowadziły interesujące kampanie wyborcze - rozwieszały plakaty, promowały własnych kandydatów na burmistrza i utrzymywały kontakty z mediami. Grupa dziennikarzy na bieżąco relacjonowała przebieg kampanii redagując gazetkę wyborczą "Głos Gminowa", przeprowadzając wywiady z kandydatami na Burmistrza oraz aktualizując informacje na portalu społecznościowym.

W ramach kampanii odbyła się emocjonująca debata pomiędzy kandydatami na burmistrza: Dawidem Brzostkiem, Angeliką Warzechą, Markiem Friedrichem, Aleksandrą Krzyżanowską, Danielem Markietonem. W wyborach czteroprzymiotnikowych do gminy Gminowo Burmistrzem został Marek Friedrichuczeń klasy3ts, a władzę w Radzie Miejskiej sprawowali głównie uczniowie klasy 4tsc, 3Wa i 2w.

Kolejnym punktem była dyskusja na temat "Mowy nienawiści", której celem było uwrażliwienie młodzieży na wypowiadanie się w kulturalny sposób.

Maraton wyborczy, w którym wzięliśmy udział był dla wszystkich niezapomnianą lekcją demokratycznego obywatelstwa.

 

Koordynator lokalny projektu "Jak działa nasza Gmina?"

Małgorzata Wenszka