Wizyta studyjna na Cyprze.

W dniach 8-11 czerwca 2015 r., nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach – Małgorzata Wenszka, uczestniczyła w Wizycie Studyjnej w Limassol na Cyprze organizowanej w ramach projektu pt. „Jak działa moja gmina?”.

 

W trakcie wizyty uczestnicy spotkali się z dyrekcją oraz nauczycielami trzech szkół średnich w Limassol. Nauczyciele z Polski mieli możliwość porównania systemów edukacji, metod pracy oraz sposobów zwiększenia aktywności obywatelskiej młodzieży. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli również możliwość wzięcia udziału w warsztatach zorganizowanych przez Learning  Center for Youth dotyczących motywowania uczniów do nauki. Szczególną uwagę  przykuł nacisk na edukację teatralną oraz artystyczną w cypryjskich szkołach, pozwala to uczniom na rozwój kreatywności, samodzielności oraz odpowiedzialności. Wizyta była ukierunkowana nie tylko na poznanie różnic w poszczególnych systemach edukacji, ale również na nawiązanie kontaktów ze szkołami, chcącymi uczestniczyć w projektach międzynarodowych.  

Niezwykle interesujące okazało się spotkanie z Burmistrzem Limassol oraz przedstawicielami Rady Miasta. Włodarze  opowiadali o sposobach zachęcenia mieszkańców do podejmowania inicjatywy społecznej oraz kontrolowania prac samorządu terytorialnego. Priorytetem dla Cypryjczyków jest uczestnictwo obywateli w wyborach lokalnych oraz nawiązanie współpracy na linii władza lokalna - mieszkańcy. Przedstawiciele Rady mówili też o skutkach społecznych kryzysu finansowego z 2013 r. oraz o sposobach rozwiązywania problemów wraz z mieszkańcami miasta poprzez realizacje programów pomocowych wykorzystujących fundusze unijne.

Wizyta studyjna jest jednym z ostatnich działań realizowanych w ramach projektu „Jak działa moja gmina”, w którym Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach bierze udział od września 2014 r. Do tej pory, w ramach projektu uczniowie szkoły mieli możliwość wcielenia się w kandydatów na Burmistrza i do Rady Gminy, udziału w symulacji wyborów, wzięcia udziału w grze miejskiej w ramach której zdobywali wiedzę nt. działań władz gminy oraz możliwości wpływu na decyzje Rady Gminy przez mieszkańców Zdzieszowic, a najbardziej aktywni uczniowie mieli okazje pojechać do Warszawy . Ponadto, grupa uczniów prowadziła monitoring obietnic wyborczych Burmistrz Gminy poprzez wizyty w gminie, spotkania z Burmistrz oraz wizyty w miejscach realizowanych inwestycji. 

Projekt „Jak działa moja gmina?” jest realizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży, zachęcenie mieszkańców do kontrolowania prac  samorządu terytorialnego, uczestnictwa w wyborach lokalnych oraz nawiązania współpracy na linii władza lokalna - obywatele.

Małgorzata Wenszka